Szkolenia dla Działu Zakupów

Lean Managment
Skuteczne zarządzanie w nowoczesnym magazynie

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Efektywny proces musi mieć swój cel. Wyznaczyć pomagają go metody Lean dzięki którym zespół potrafi dostrzegać straty oraz zdaje sobie sprawę z marnowania zasobów firmy w obszarach logistycznych. Ważne jest aby pracownicy sami za pomocą dedykowanych narzędzi zarządzali procesem ciągłego doskonalenia pracy magazynu.

Celem szkolenia jest prezentacja metod optymalizacji procesów w przypadku procesów magazynowych i logistycznych z wykorzystaniem narzędzi Lean Management jak również zwiększenie efektywności, wydajności i produktywności procesów logistycznych

 

Podczas warsztatu uczestnicy poznają praktyczne wykorzystanie elementów Lean Managment w zarządzaniu gospodarką magazynową. Zdobędą umiejętności z zakresu optymalizacji czasu procesów oraz optymalizacji kosztów magazynowych. Poznają również czynniki poprawiające produktywność
i jakość pracy magazynu.

Adresaci:

 • Zarząd Firmy
 • Kierownicy Magazynów
 • Magazynierzy
 • Personel magazynowy
 • Szefowie Ekip Logistycznych
 • Kierownicy Działów Zaopatrzenia
 • Pracownicy Działów Logistyki

 

 

Cel i korzyści

I DZIEŃ

 1. Wprowadzenia do Lean Management.
 • Lean Management – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Założenia koncepcji które można wykorzystać w nowoczesnych magazynach,
 • Podstawowe  narzędzia i techniki Lean.
 1. Elementy Lean Managment w nowoczesnym magazynie.
 • Standaryzacja miejsc pracy –  5S,
 • Jak efektywnie wykorzystać filozofię 5S w magazynach i przełożyć ją na polepszenie
  i organizacje pracy.
 • Techniki Kanban w magazynach w  praktyce.
 • Zarządzanie wizualne
 • Continuous Improvement Managment w magazynach.
 1. Metodyki TPM –Total Productive Maintenance.
 • TPM – utrzymanie ruchu
 • TPM w praktyce – wdrażanie i wykorzystanie poszczególnych elementów metodyki.
 1. Optymalizacja procesów magazynowych.
 • Wyposażenie magazynów – odpowiednie wykorzystanie zasobów.
 • Analiza i poprawa przypływów magazynowych
 • Składowanie i moduły magazynowe – redukcja kosztów oraz optymalne wykorzystanie miejsca w magazynach.
 • Metody identyfikacji towaru w magazynie –systemy WMS oraz aplikacje wspomagające monitorowanie ruchu towarów w magazynach.
 • Analizy przepływu towarów ABC, XYZ

 

II DZIEŃ

 1. Bezpieczeństwo
 • Podstawowe wymagania odnośnie zapewnienia bezpiecznej pracy.
 • Dobre praktyki w halach i magazynach –przykłady.
 1. Rola managera i zespołów pracowniczych
 • Postawa lidera na magazynie.
 • Rola zespołów w jakości pracy magazynu.
 • Czynniki sukcesu podczas wprowadzania usprawnień oraz nowych systemów operacyjnych
 1. Kaizen – metody ciągłej poprawy procesów
 • Działania usprawniające
 • Board meeting
 • Program pomysłów

 

Cel i korzyści

Wojciech Leszczyński

Ponad 16 lat doświadczenia w zarządzaniu logistyką, magazynami i dystrybucją. Budowanie i zarządzanie dużymi strukturami pracowników – powyżej 100 osób. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne, interpersonalne i przywódcze. Nastawienie na realizację wyznaczonych celów. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, projektów i usprawnień, budowaniu procedur i procesów operacyjnych, zarządzanie zmianami. Bardzo dobra znajomość branży FMCG, logistyki kontraktowej, e-commerce,TSL.

Cel i korzyści

Trening ma przede wszystkim charakter praktyczny – 85% jego czasu zajmują ćwiczenia indywidualne i grupowe (np. symulacje trudnych rozmów z pracownikami) oraz aktywizujące uczestników dyskusje nad konkretnymi problemami. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jakim jest liderem i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli szefa działu technicznego. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na aktywność uczestników. Podczas treningu wykorzystane zostaną symulacje, gry, przeprowadzone dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study.

DZIEŃ I
9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia

DZIEŃ II
9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
14:15 – Lunch w hotelowej restauracji

Cel i korzyści

TERMIN : 11-12 października 2018r.


Hotel Olympic Spa & Wellness****
ul. Grażyńskiego 10
43 – 450 Ustroń

INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM–POKÓJ 1 OS.: 1 590 zł + 23% VAT
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM–POKÓJ 2 OS.: 1 490 zł + 23% VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• nocleg w komfortowych pokojach (2 doby)
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / lunche/ kolacje
• możliwość korzystania ze strefy wellness & SPA
• miejsce parkingowe

 

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy