Szkolenia dla Działu Produkcji / Działu UR/ Działu BHP

DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
W DZIAŁACH TECHNICZNYCH

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Szkolenie ma charakter intensywnego treningu praktycznych umiejętności kierowniczych, nieodzownych do zarządzania działem technicznym. Adresatami szkolenia są dyrektorzy i kierownicy techniczni, główni mechanicy i główni inżynierowie, szefowie utrzymania ruchu, kierownicy działów  produkcji itp. Zadaniem treningu jest opanowanie przez uczestników podstawowych technik delegowania i komunikowania zadań oraz motywowania podwładnych do pracy w warunkach działu technicznego, działu produkcji lub innych oddziałów zakładu produkcyjnego.

Dodatkowo szkoleni trenują swe umiejętności w dziedzinach takich jak efektywne udzielanie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie bieżących problemów i konfliktów w komunikacji z pracownikami. Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie kierowania zespołem produkcyjnym lub techników.

Cel i korzyści

1.Wprowadzenie do zarządzania grupą:
• Kierowanie zespołem – rola i definicje z punktu widzenia przełożonego.
• Specyfika kierowania zespołem w pracy na produkcji.
• Ocena zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym kierownikiem?
• Motywowanie człowieka, który pracuje fizycznie – specyfika i konkretne rozwiązania.
• Inteligencja emocjonalna szefa a poziom motywacji u pracowników.

2.Trudna sztuka bycia liderem i kierownikiem:
• Lider – najważniejszy element zespołu. Co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
• Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
• Mowa ciała managera i jej wpływ na postrzegany autorytet i kompetencję.
• Style zarządzania – klasyfikacja. Mój styl przewodzenia zespołowi i komunikacji z podwładnymi.
• Styl zarządzania a poziom dojrzałości zespołu.

3.Delegowanie zadań w zespole technicznym:
• Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
• Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego projektu.
• Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona – dlaczego każdy szef musi mieć w sobie coś z psychologa?
• Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań.
• Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

4.Motywowanie podwładnego do działania – zarys teoretyczny:
• Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
• Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
• Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
• Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
• Siła różnych typów potrzeb i neutralizacja występujących pomiędzy nimi napięć.

5.Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera:
• Wydajność i produktywność zespołu jako mierniki naszych umiejętności przywódczych.
• Postawa szefa a morale członków zespołu i jakość ich pracy.
• Ocena pracy zespołu a ocena pracy poszczególnych jego członków.
• Rola kontroli w kierowaniu zespołem. Jak i kiedy kontrolować?
• Bezpośredni monitoring działań członków działu produkcji – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?

6.Informacje zwrotne:
• Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
• Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki a asertywne techniki przekazu informacji.
• Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.
• Nagrody, sankcje i inne czynniki, które powinny towarzyszyć informacji zwrotnej. Rola wyciągania praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
• Informacje zwrotne pracowników na temat własnej roli lidera – jak sprawić, by mówili to, co
naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że szef chce usłyszeć.

7.Problemy i sytuacje specjalne w pracy leadera:
• Pracownik niesumienny, roszczeniowy, bezczelny – metody radzenia sobie z trudnymi podwładnymi.
• Podwładny niestabilny emocjonalnie i wiążące się nim problemy w zespole.
• Nowy członek zespołu – jak go optymalnie zintegrować z resztą.
• Usuwanie z zespołu osób konfliktowych lub nieproduktywnych. Właściwe uzasadnienie decyzji personalnych.

8.Konflikt z podwładnym lub między podwładnymi – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje:
• Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
• Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
• Analiza konkretnych sytuacji konfliktowych. Przyczyny powstawania trudności.
• Techniki i style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania nieporozumień.
• Asertywność w relacjach z pracownikami. Dlaczego jasne określanie własnych granic nie musi oznaczać konfliktu.
• Inteligencja międzyludzka w kierowaniu zespołem na produkcji i w rozwiązywaniu konfliktów.

Cel i korzyści

Tomasz Łysakowski

Trener biznesu, specjalizującym się w szkoleniach i warsztatach coachingowych z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zarządzania personelem i motywowania pracowników. Prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą, jako trener zewnętrzny współpracuje również z firmami szkoleniowymi Centrum Kreowania Liderów, Biznes Edukator i Akademia Biznesu MDDP. Jako trener sprzedaży i komunikacji szkolił m.in. w MAKRO Cash and Carry, SIEMENS, KIA Motor Polska, Mazda Motor Logistics Europe, Kolporter S.A., Mota-Engil Central Europe, DOMBUD, SGI, CNS Solutions, KWS Lochow i w Totalizatorze Sportowym. Z zakresu zarządzania zespołem i motywowania podwładnych do pracy szkolił m.in. dyrektorów i naczelników Izb Celnych, managerów Tate&Lyle oraz brygadzistów MAHLE Polska. W dziedzinie zarządzania czasem i stresem prowadził treningi dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli i TRW Polska. Z zakresu zarządzania, motywowania, delegowania zadań i szkoleń pracowniczych szkolił m.in. brygadzistów i mistrzów produkcji w NB Polska (Velux), MAHLE oraz fabrykach Final S.A. i SCS Polska.

Szlify wykładowcy zdobywał w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2003-2006) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2003-2008). Od 2006 współpracownik Programu 4 Polskiego Radia, okazjonalnie także na falach Jedynki i TOK FM.

Cel i korzyści

Trening ma przede wszystkim charakter praktyczny – 85% jego czasu zajmują ćwiczenia indywidualne i grupowe (np. symulacje trudnych rozmów z pracownikami) oraz aktywizujące uczestników dyskusje nad konkretnymi problemami. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jakim jest liderem i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli szefa działu technicznego. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na aktywność uczestników. Podczas treningu wykorzystane zostaną symulacje, gry, przeprowadzone dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study.

DZIEŃ I
9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia

DZIEŃ II
9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
14:15 – Lunch w hotelowej restauracji

Cel i korzyści

TERMIN : 11-12 października 2018r.


Hotel Olympic Spa & Wellness****
ul. Grażyńskiego 10
43 – 450 Ustroń
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM–POKÓJ 1 OS.: 1 590 zł + 23% VAT
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM–POKÓJ 2 OS.: 1 490 zł + 23% VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• nocleg w komfortowych pokojach (2 doby)
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / lunche/ kolacje
• możliwość korzystania ze strefy wellness & SPA
• miejsce parkingowe

 

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy