Szkolenia dla Działu Produkcji / Działu UR/ Działu BHP

Zastosowanie kamer termowizyjnych
w zakładach przemysłowych

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Powszechnym problemem w badaniach przy użyciu kamery termowizyjnej jest prawidłowa interpretacja termogramów. Pomimo, że diagnostyka termowizyjna instalacji elektrycznych pozwala wykrywać awarie już w bardzo wczesnym stadium jej powstawania, oraz wykrywać miejsca zwiększonych strat energii. Dodatkowo taki pomiar umożliwia wyznaczenie funkcji niepożądanego przyrostu temperatury w zależności od obciążenia urządzenia.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy co do poprawnego wykonania pomiaru oraz eliminacja błędów, czyli jak prawidłowo wykonać badanie termowizyjne oraz jak poprawnie interpretować otrzymane zobrazowania termiczne. Zapoznać się z czynnikami wpływającymi na poprawność wykonywanych badań oraz poznać najczęściej popełniane błędy podczas pracy z kamerą termowizyjną.

CZEŚĆ PRAKTYCZNA:
Każdy z uczestników będzie samodzielnie będzie mógł obsługiwać kamerę termowizyjną. Podczas zajęć każdy z uczestników dowie się jak prawidłowo przygotować raport zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się wykonywaniem pomiarów termowizyjnych  i chcących poszerzyć swoje umiejętności z dziedziny diagnostyki termowizyjnej w branży elektrycznej.

Cel i korzyści

1. Wyjaśnienie pojęć termowizja i termografia. Historia bezkontaktowych badań i pomiarów temperatury.
2. Podstawy fizykalne obserwacji i pomiarów zdalnych temperatury za pomocą pirometrów i kamer termograficznych.
3. Mechanizmy wymiany ciepła.
4. Omówienie pojęć:
– widmo elektromagnetyczne
– wymiana energii przez promieniowanie
– współczynnik emisyjności, odbicia i absorpcji
5. Budowa kamery termograficznej (rodzaje detektorów).
6. Technika pomiarów termowizyjnych:
– rozróżnienie metody ilościowej i jakościowej w termowizji
– poprawne ustawienie ostrość
– zakres temperatur
– kąt obserwacji
– odpowiednie ustawienie skali temperatur
– odpowiednia do aplikacji ustawienie palety barw
– czynniki wpływające na pomiary i obserwacje termowizyjne: wiatr, słońce, temperatura tła
– wyznaczenie nieznanej emisyjności
– wyznaczenie temperatury odbitej

7. Obsługa przykładowej kamery termowizyjnej na przykładzie sprzętu termowizyjnego FLUKE.
8. Omówienie praktycznych zastosowań termowizji. Przegląd aplikacji termowizyjnych i termograficznych:
– instalacje elektryczne w przemyśle i w budownictwie mieszkaniowym
– budownictwo
– diagnostyka maszyn i urządzeń
– medycyna
– inne (np. zastosowania wojskowe)
9. Omówienie przykładowego oprogramowania do obróbki termowizyjnej (FLUKE SMARTVIEW).
10. Poprawne opracowanie wyników – raport z pomiarów termowizyjnych. Co powinno zawierać sprawozdanie z przeglądu termowizyjnego?
11. Analiza termogramów w wybranych aplikacjach termowizyjnych.
12. Ćwiczenia praktyczne na przykładzie aplikacji elektrycznej i przygotowanych obiektów ćwiczebnych z życia codziennego.
14. Podsumowanie i sesja Q&A.

Cel i korzyści

Przemysław Widziewicz

Trener, właściciel firmy POLTRADE TECHNOLOGIES, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych produktów oraz usług dla energetyki, uczelni, zakładów badawczych  i  rozwojowych oraz ogólnie pojętego przemysłu. Firma wykonujemy usługi serwisowe oraz pomiarowe w zakresie diagnostyki: kabli, transformatorów, generatorów, silników elektrycznych, parametrów energii elektrycznej, lokalizacji infrastruktury podziemnej, termografii.
Ponad 18 – letnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu kamer termowizyjnych i ich wykorzystania
w przemyśle, energetyce, medycynie i budownictwie. Od ponad 18 lat zajmuje się serwisem kamer termowizyjnych w zakresie oprogramowania wewnętrznego oraz:
– dostarczaniem wysokonapięciowych systemów probierczych
– dostarczaniem wysokoprądowych systemów probierczych AC/DC (wymuszalniki)
– dostarczaniem systemów pomiarowych do oceny stanu technicznego i zarządzania ryzykiem eksploatacyjnym urządzeń elektroenergetycznych „online”
– dostarczaniem systemów do kompensacji problemów związanych z jakością energii elektrycznej
– dostarczaniem systemów pomiaru tangensa kąta stratności dielektrycznej (50 Hz i VLF 0.1Hz)
– dostarczaniem kamer termograficznych
– dostarczaniem analizatorów jakości energii elektrycznej
– dostarczaniem innych specjalistycznych sprzętów pomiarowych oraz akcesoriów pomiarowych

Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Harmonogram szkolenia:
8:00 – 9:30 – zajęcia
9:30 – 9:45 – przerwa
9:45 – 11:15 – zajęcia
11:15 – 11:30 – przerwa
11:30 – 13:00  – zajęcia
13:00 – 13:15 – przerwa
13:15 – 15:30 – zajęcia
15:30 – zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Cel i korzyści

TERMIN: 19 października 2018r.


Hilton Garden Inn Rzeszów****
Aleja Majora Wacława Kopisto 1
35-315 Rzeszów
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 490 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / in-room-lunch
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy