Szkolenia otwarte

Szkolenie musi być przemyślaną sytuacją edukacyjną wzbogacającą wiedzę i kompetencję. Celem każdego szkolenia jest wypracowanie w uczestnikach nawyku korzystania z nowo nabytej wiedzy, dlatego blisko 70% każdego warsztatu to ćwiczenia praktyczne.

Celem nadrzędnym w procesie przygotowania programu szkoleniowego dostosowanego do potrzeb określonej grupy Klientów jest przeprowadzenie analizy przedszkoleniowej tzw. wywiadu środowiskowego. Dzięki temu warsztat uwzględnia wiele czynników stanowiących o specyfice danej branży, danego rynku, jak również o rozwiązaniach jakie w danej chwili są potrzebne do zastosowania i wdrożenia.

Szkolenia są prowadzone systemem interaktywnym tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Warsztaty będą realizowane w oparciu o skuteczne, angażujące metody uczenia, przede wszystkim zdobycie konkretnych umiejętności i wyciąganie wniosków z doświadczeń.

„Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to,
na co oni ciężko zapracowali.”

– Sokrates

Progress

Pracownik

Firma

Nasza oferta Cię przekonała?

Zamów kontakt