Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
zastosowanie oraz wdrażenie zasad
w praktyce

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Nowa dyrektywa rozszerza zakres obowiązywania przepisów na kilka dodatkowych grup urządzeń. Są nimi m.in. dźwigi budowlane, które do niedawna objęte były dyrektywą dźwigową, oraz ręczne maszyny montażowe (np. pistolety do wstrzeliwania kołków). Dyrektywa podaje też definicje wyrobów takich jak osprzęt do podnoszenia, liny i pasy, łańcuchy oraz odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat oraz poznanie m.in.:
– struktury systemu zapewniającego osiągnięcie prawnie wymaganego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
– przepisów prawnych (UE i prawa polskiego) regulujących zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
– wymagań dyrektyw zapewniających uzyskanie wymaganego, optymalnego poziomu ryzyka związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych.

Uczestnicy otrzymują informacje dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych podlegających ocenie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, opartymi na dyrektywie maszynowej i innych powiązanych z nią dyrektywach Nowego Podejścia.

DLA KOGO SZKOLENIE:

  • użytkownicy maszyn
  • pracodawcy
  • kierownicy i nadzór
  • służby utrzymania ruchu
  • operatorzy maszyn
  • producenci maszyn

 

Cel i korzyści

1. Podstawowe aspekty prawne i techniczne w zakresie stosowania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
2. Maszyny nowe, używane i modernizowane – zasady wdrażania w praktyce.
3. Wymagania zasadnicze – aspekt teoretyczny i praktyczny.
4. Co powinna zawierać dokumentacja techniczna maszyny – analiza ryzyka, Deklaracja Zgodności.
5. Zasady certyfikacji i oznaczenie CE dla pojedynczych maszyn i linii technologicznych.
6. Zasady wprowadzania na rynek maszyny nieukończonej oraz jak sporządzić jej prawidłową instrukcję obsługi.

7. Problemy interpretacyjne zapisów wymagań zasadniczych Dyrektywy Maszynowej i rozporządzenia Ministra Gospodarki.
– Wprowadzenie do obrotu / oddanie do użytku
– Producent / upoważniony przedstawiciel / importer
– Co to jest maszyna / maszyna nieukończona?
– Urządzenie ochronne / elementy bezpieczeństwa
– Maszyny zespolone
– Modernizacje maszyn
– Znak CE / deklaracja zgodności
8. Odpowiedzialność prawna użytkowników maszyn: pracodawców, kierownictwa i nadzoru, służb utrzymania ruchu, operatorów.
9. Odpowiedzialność prawna projektantów, producentów i dostawców maszyn.
10. Jak prawidłowo sporządzić umowę z dostawcą instalacji?

Cel i korzyści

mgr inż. Łukasz Zawadzki – Specjalista ds. ATEX, Dyrektor Zarządzający IHAS Sp. z o.o. od ośmiu lat ściśle związany z prewencją przeciwwybuchową, nadzorującą prace ekspertów. Prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy ATEX 100/137 oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. Doradza pracodawcom i producentom jak efektywnie zminimalizować lub ograniczyć ryzyka związane z wystąpieniem atmosfer wybuchowych.

mgr inż. Dawid Drzewiecki – Specjalista ds. Bezpieczeństwa Maszyn oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa procesowego. Od ponad 6 lat związany z problematyką bezpieczeństwa maszyn. Zajmuje się procesem wdrażania nowych maszyn i technologii.

Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników wątpliwości i rzeczywistych wyzwań. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej Eksperta firmy IHAS.

Firma IHAS, która specjalizuje się i odpowiada m.in. za:
• ocena substancji niebezpiecznych w ocenionych obiektach
• ocena ryzyka
• zapobieganie powstawania przestrzeni zagrożonej wybuchem
• klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
• propozycje zmian technicznych
• propozycje zmian organizacyjnych
• ocena źródeł inicjacji
• przygotowanie, rewizje i aktualizacje dokumentów (DZPW)

Harmonogram szkolenia:
..9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia
16:30 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Cel i korzyści

TERMIN: 20 września 2019r.


Courtyard by Marriott**** Katowice City Center
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 549 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / in-room lunch
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy