Zarządzanie efektywnością pracowników w praktyce
jak zaprojektować i wdrożyć system oceny pracowniczej

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia i umiejętności niezbędne do oceny istniejących systemów oceny pracowniczej oraz tworzenie ich od podstaw w taki sposób, by wspierały organizację i rozwój pracowników.

W trakcie szkolenia omawiamy i ćwiczymy w praktyce takie elementy procesu zarządzania wynikami jak:

 • wybór kryteriów oceny
 • formułowanie celów
 • przekazywanie informacji zwrotnej
 • przyznawanie ocen członkom zespołu

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności tworzenia systemów oceny pracowniczej
 • Możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce już w trakcie warsztatu
 • Zapoznanie z przykładami systemów zarządzania efektywnością istniejących w wybranych, znanych firmach
 • Interaktywna i dynamiczna formuła warsztatu

Szkolenie skierowane jest do kierowników i specjalistów HR oraz liderów zarządzających zespołem.

Cel i korzyści

Podstawy zarządzania efektywnością pracowników
 • Czym jest proces zarządzania efektywnością i w jakim celu organizacje go wdrażają?
 • Jak powiązać osiągnięcia pracowników z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa?
 • Jaki jest wpływ kultury firmy na proces zarządzania efektywnością pracowników?
 • Zarządzanie efektywnością a ocena pracownicza – czym to się różni?
 • Jak stworzyć dobry system zarządzania efektywnością pracowników? – zasady i narzędzia
 • Jakie są niebezpieczeństwa związane ze złym wdrożeniem tych narzędzi?
Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania efektywnością pracowników
 • Zachowanie, osiągnięcia, umiejętności, kompetencje – co brać pod uwagę przy ocenie efektywności pracowników?
 • Kim jest efektywny pracownik?
 • W jaki sposób dobrze sformułować cele?
 • W jaki sposób mierzyć i porównywać efektywność pracowników?
 • Jak zaprojektować i wdrożyć proces przeglądu celów i oceny?
 • Zarządzanie wynagrodzeniami oraz szkolenia i rozwój pracownika – kilka słów o procesach powiązanych z zarządzaniem efektywnością.

Rozmowa związana z przeglądem celów i oceną pracownika w praktyce
 • Jak powinna przebiegać rozmowa związana z przeglądem celów i oceną pracownika?
 • Formularz oceny – do czego służy i co powinien zawierać?
 • Jak często powinny odbywać się rozmowy związane z przeglądem celów i oceną?
 • Jak uniknąć typowych błędów w ocenie pracownika?
 • Jak przekazywać pozytywną i korygującą informację zwrotną?
 • Jak stworzyć indywidualny plan rozwoju pracownika w oparciu o proces przeglądu celów i oceny?

Cel i korzyści

Natalia Gulina

Od ponad 10 lat projektuje i wdraża rozwiązania usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim.
Jako konsultant wewnętrzny i project manager prowadziła projekty HR dla rynków wschodzących w regionie Europy Środkowej w MetLife. Ostatnie 4 lata spędziła w Bukareszcie, gdzie jako HR Business Partner wspierała lokalny oddział firmy w transformacji kultury organizacyjnej, integracji procesów HR i implementacji platform oraz narzędzi zwiększających jakość i efektywność zarządzania kapitałem ludzkim. Jako konsultant Hay Group była częścią zespołu tworzącego największą bazę danych o wynagrodzeniach w Polsce. Odpowiadała za komunikację danych rynkowych oraz dostarczanie narzędzi diagnostycznych dla najbardziej znanych organizacji w Polsce i na świecie. Absolwentka Uniwersytetu w Strasbourgu i Uniwersytetu SWPS. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Podczas zajęd wykorzystywane są różnorodne techniki, umożliwiające uczestnikom szkolenia nabycie i utrwalenie nowych wiadomości. Większośd zagadnieo poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązao zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Harmonogram szkolenia:
..9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia
16:30 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Cel i korzyści

TERMIN: 27 września 2019r.


Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno***
ul. Puławska 42
05-500 Piaseczno
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 499 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / in-room lunch
• miejsce parkingowe

 

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy