Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
zastosowanie oraz wdrażanie zasad
w praktyce

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Nowa dyrektywa rozszerza zakres obowiązywania przepisów na kilka dodatkowych grup urządzeń. Są nimi m.in. dźwigi budowlane, które do niedawna objęte były dyrektywą dźwigową, oraz ręczne maszyny montażowe (np. pistolety do wstrzeliwania kołków). Dyrektywa podaje też definicje wyrobów takich jak osprzęt do podnoszenia, liny i pasy, łańcuchy oraz odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat oraz poznanie m.in.:
– struktury systemu zapewniającego osiągnięcie prawnie wymaganego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
– przepisów prawnych (UE i prawa polskiego) regulujących zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
– wymagań dyrektyw zapewniających uzyskanie wymaganego, optymalnego poziomu ryzyka związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych.

Uczestnicy otrzymują informacje dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych podlegających ocenie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, opartymi na dyrektywie maszynowej i innych powiązanych z nią dyrektywach Nowego Podejścia.

DLA KOGO SZKOLENIE:

  • użytkownicy maszyn
  • pracodawcy
  • kierownicy i nadzór
  • służby utrzymania ruchu
  • operatorzy maszyn
  • producenci maszyn

 

Cel i korzyści

1. Wprowadzenie do Dyrektywy maszynowej.
2. Procedura oceny zgodności maszyny.
3. Dokumentacja techniczna maszyny w aspekcie Dyrektywy Maszynowej.
4. Deklaracja zgodności WE dla maszyny oraz deklaracja włączenia maszyny nieukończonej a oznakowanie CE.

5. Jak prawidłowo sporządzić umowę dla nowej inwestycji.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa maszyny – przykłady z realizacji.
7. Co zrobić, aby uniknąć kłopotów przy zakupie maszyn?
8. Odpowiedzialność prawna producentów i użytkowników maszyn.

Cel i korzyści

mgr inż. Łukasz Zawadzki – Specjalista ds. ATEX, Dyrektor Zarządzający IHAS Sp. z o.o. od jedenastu lat ściśle związany z prewencją przeciwwybuchową, nadzorującą prace ekspertów. Prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy ATEX 100/137 oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. Doradza pracodawcom i producentom jak efektywnie zminimalizować lub ograniczyć ryzyka związane z wystąpieniem atmosfer wybuchowych.

mgr inż. Dawid Drzewiecki – Specjalista ds. Bezpieczeństwa Maszyn oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa procesowego. Od ponad 7 lat związany z problematyką bezpieczeństwa maszyn. Zajmuje się procesem wdrażania nowych maszyn i technologii.

mgr inż. Patryk Orłowski – Specjalista ds. Bezpieczeństwa Maszyn oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa procesowego.Od ponad 9 lat związany z problematyką bezpieczeństwa maszyn.

Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników wątpliwości i rzeczywistych wyzwań.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej Eksperta firmy EUROEXPERT GROUP Sp. z o.o.

Firma EUROEXPERT GROUP Sp. z o.o., która odpowiada m.in. za:
• ocena substancji niebezpiecznych w ocenionych obiektach
• ocena ryzyka
• zapobieganie powstawania przestrzeni zagrożonej wybuchem
• klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
• propozycje zmian technicznych
• propozycje zmian organizacyjnych
• zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn
• przygotowanie, rewizje i aktualizacje dokumentów (DZPW)

Harmonogram szkolenia:
..9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia
16:30 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Cel i korzyści

TERMIN: 20 MARCA 2020R.


Courtyard by Marriott**** Katowice City Center
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 599 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwa kawowa / lunch
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy