Lider Kompletny
samoświadomość, dojrzałość emocjonalna,
samozarządzanie i zarządzanie emocjami

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

„Samoświadomość lepsza niż studia MBA” – głosi tytuł jednego z numerów najbardziej prestiżowego ośrodka myślenia strategicznego w ówczesnym świecie biznesu, „Harvard Business Review”. Okazuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat, dojdzie do zmiany, która już została rozpoczęta: nie tylko będą liczyć się procedury i zasady służbowe, kluczowa stanie się samoświadomość, czyli rozumienie własnych schematów zachowań, procesów myślowych, emocjonalnych i jakości egzystencji w miejscu pracy. Prawdziwy Lider będzie nim w świecie biznesu jeżeli oprócz zarządzania procesami i zespołami, zacznie zarządzać sobą oraz całokształtem własnego istnienia. Przez termin „ISTNIENIE” rozumiemy bycie świadomym własnych myśli, emocji i działań – co może wydaje się oczywiste, ale takim już nie jest, gdy weźmiemy pod uwagę, iż na Ziemi istnieje tylko kilka samoświadomych gatunków. Odkąd człowiek stał się samoświadomy, rozpoczyna się jego historia, jego istnienie tu i teraz, w wraz z tym różnego rodzaju systemy filozoficzne, mające ludzkie istnienie poprawić, uzdrawiać i nadawać mu pozytywną jakość zarówno dla jednostki, jak i dla społeczności.

 

 

 

Dziś wiemy już jak działa system oktopaminowo-serotoninowy – jedna z najstarszych części ludzkiego mózgu. Wiemy, że stosowanie określonych metod zarządzania własnym umysłem, myślami, emocjami, działaniami i egzystencją, pozwala nam nie tylko pozytywnie stymulować ten ośrodek (co przekłada się na dobre samopoczucie, stabilność psychiczną i spójność ego), ale także awansować w hierarchii organizacji oraz hierarchii społecznej (miejsce jednostki w hierarchii jest nierozerwalnie związane z poziomem oktopaminy i serotoniny w jej mózgu, co przenosi się na jej styl bycia, mechanizm reakcji na bodźce z otoczenia i relacje interpersonalne).

Program szkolenia bazuje na samoświadomości, dojrzałości emocjonalnej, samozarządzaniu i zarządzaniu relacjami w ujęciu funkcjonowania systemu otkopaminowo-serotoninowego.

Cel i korzyści

Moduł 1 – Zarządzanie poziomem myśli i działań:

1. Właściwa percepcja rzeczywistości:
Cel: Zrozumienie przez lidera, że to co wie na temat rzeczywistości nie jest rzeczywistością samą w sobie, a traktowanie własnego umysłu jako rzeczywistości, wielokrotnie doprowadzało ludzkość do stworzenia systemów opresyjnych – mechanizm ten wprowadza destrukcję w codzienne życie zawodowe i prywatne każdego z nas. → Korzyść: Usunięcie umysłowych filtrów, które alienują lidera od rzeczywistości, pozwala mu nią właściwie zarządzać i poprawić jakość relacji interpersonalnych, co samoistnie przekłada się na wzrost autorytetu lidera.

2. Model poprawiania rzeczywistości poprzez własne Istnienie:
Cel: Wyjście poza destruktywne postawy, nawyki i wdrożenie do planu dnia modelu pracy stymulującego pozytywnie oktopaminowo-serotoninowy system kar i nagród w mózgu lidera. → Korzyść: Zarządzanie własnym Istnieniem przez lidera dla poprawny jakości rzeczywistości wewnętrznej (neuronalny stan siły i spokoju psychicznego) I PRZEZ TO rzeczywistości zewnętrznej (sfera prywatna i zawodowa).

3. Świadome korzystanie z GKSP (genetycznego kompasu stabilności psychicznej):
Cel: Eliminacja negatywnych aspektów charakteru lidera poprzez pracę mentalną z własnym „krytykiem wewnętrznym”, czyli częścią mózgu GKSP. → Korzyść: Uzyskanie komfortu emocjonalnego (brak dysonansu poznawczego na linii GKSP-Istnienie lidera) i stabilności psychicznej (integralność struktury ego przenosi się nie tylko na podwyższoną jakość pracy, ale też siłę psychiczną lidera i zwiększa możliwość jego awansu w hierarchii organizacji.

Moduł 2 – Zarządzanie poziomem emocji:

1. Programowanie układu nerwowego na brak reakcji stresowych poprzez układ primovaskularny:
Cel: Ustawienie matrycy układu nerwowego poprzez układ primovaskularny to metoda używana m.in. przez wielu polskich olimpijczyków, dzięki której lider może usunąć tak zwane „kody negatywnych emocji” w swoim ciele.→ Korzyść: Efektem programowania jest brak reakcji stresowych w sytuacjach wypalających lidera psychicznie i zawodowo.

*Dodatkową wartością narzędzia jest nabycie przez uczestnika zdolności do usuwania bólów fizycznych, z wyszczególnieniem bólów psychosomatycznych (efekty do potwierdzenia na podstawie poszkoleniowych referencji).

2. Inteligencja emocjonalna i empatia na podstawie metody „świadomości integralnej” Kena Wilbera:
Cel: Wejście w spektrum świadomości integralnej dzięki przesunięciu granicy JA lidera na odseparowane od JA aspekty rzeczywistości, które stały się psychicznym cieniem. → Korzyść: Chociaż ludzki układ nerwowy jest częścią całokształtu rzeczywistości, odbiera z tej rzeczywistości bodźce i odseparowuje się od niej. Wejście w spektrum świadomości integralnej, pozwala liderowi lepiej odczuwać i intuicyjne rozumieć stany emocjonalne rozmówców już na poziomie własnego układu nerwowego.

Moduł 3 – Zarządzanie poziomem relacji:
1. Sztuka budowania sojuszy w organizacji i udzielanie-przyjmowanie informacji zwrotnych:
Cel: Największym darem, jaki może dać lider rozmówcy, jest wewnętrzny spokój. Należy jednak dołożyć do niego trzy poziomy kształtowania relacji; Jak to co powiem odnosi się do godności rozmówcy? Czy po rozmowie rozmówca będzie myślał o temacie rozmowy, czy o mnie lub o sobie? Jaki „ślad torowy” po sobie zostawiam w rozmówcy? (studium przypadku). →Korzyść: Możesz być dobrym Liderem po prostu poprzez bycie dobrym człowiekiem. Czy może być lepsza korzyść zarówno dla ciebie jak i dla innych osób w organizacji?

2. Autorytet Lidera – być KIMŚ to być SPÓJNYM:
Cel: Życie jest ciężkie – to jeszcze nic złego, złem jest świadome dokładanie cierpienia do tego, które już jest nieodłączną częścią codziennej rzeczywistości. Bycie Kimś to bycie elementem wsparcia i polepszenia rzeczywistości – to zbudowanie charakteru na kanwie spójności wartości moralnych z własnymi działaniami i intencjami. → Korzyść: Budowanie autorytetu lidera nie tylko na kulturze kompetencji, ale także na jakości własnego Istnienia.

Cel i korzyści
Jacek Ponikiewski
Trener z ponad 10-letnim doświadczeniem. Mentalista biznesowy i specjalista szkoleniowy w zakresie łączenia procesów biochemicznych ciała z falami elektromagnetycznymi ludzkiego mózgu w celu uzyskania ustawień antystresowych w układzie nerwowym uczestnika.
Jego autorskie narzędzia szkoleniowe i ćwiczenia, polegają na dostosowaniu najskuteczniejszych metod z różnych obszarów wiedzy do praktyk typowo biznesowych. Obszary te to między innymi: Badania prof. Andrew Newberg’a z Uniwersytetu Pensylwanii nad ludzkim mózgiem w stanie zaawansowanych ćwiczeń medytacyjnych / Metody usuwania negatywnych emocji z ciała poprzez układ primovaskularny, stosowane przez polskich olimpijczyków / Neuro-metody usuwania stresu według militarnych formacji uderzeniowych typu rosyjski SPECNAZ. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu narzędzi mentalistycznych oraz biznesowych: „Mentalizm”, „Manipulacja neuroperswazyjna” i „DNA Stresu”.
Przeszkolił pracowników takich firm, jak: Generals Motors Manufacturing Poland, BASF Polska, British American Tobacco, Procter&Gamble, Whirpool Polska, Amica Wronki S.A., BorgWarner Rzeszów, Gedeon Richter Polska, DSSE, Basell Orlen Polyolefins, Svenska Handelsbanken, Forex Institute, Saint-Gobain HPM Polska, Wavin, Reckitt Benckiser Production i wiele innych.
Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki, umożliwiające uczestnikom szkolenia nabycie i utrwalenie nowych wiadomości. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

 

I DZIEŃ:
.9:00 – 10:30– Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia

II DZIEŃ:
.9:00 – 11:00 – Zajęcia
11:00 – 11:15 – Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 – Zajęcia
13:00 – 13:45 – Lunch w hotelowej restauracji
13:45 – 15:30 – Zajęcia
15:30 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Cel i korzyści

TERMIN: 3-4 grudnia 2020R.


HOTEL OLIVIA MEDICAL SPA****
Skomielna Czarna 488
32 – 437 Skomielna Czarna (ok. Krakowa)
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM–POKÓJ 1 OS.: 1 790 zł + 23% VAT
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM–POKÓJ 2 OS.: 1 690 zł + 23% VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• nocleg w komfortowych pokojach (2 doby)
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / lunche/ kolacje
• możliwość korzystania ze strefy wellness & SPA
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy