Szkolenia On-Line

Body Language Live Online
Doskonale czytaj blef, manipulacje i prawdziwe emocje

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Czy wiesz że?

Około 70% informacji w komunikacji z nowymi osobami czerpiemy z sygnałów niewerbalnych, a gdy mowa ciała przeczy treści wypowiedzi zaprzecza mowie ciała to zdecydowanie powinniśmy ufać tej pierwszej.

Jak szybko rozpoznawać blef?
Jak kontrolować własne sygnały niewerbalne?
Jak usłyszeć to co nigdy nie zostało głośno wypowiedziane?

W każdej organizacji jedną z najważniejszych spraw jest przepływ informacji pomiędzy jej członkami oraz przedstawicielami jej otoczenia. Znajomość procesów komunikowania się ma ogromne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmów kształtujących zachowania społeczne, w tym także  zachowania organizacyjne. Początkowo uważano, że komunikacja interpersonalna dotyczy jedynie kwestii związanych  z wykorzystaniem systemu językowego w regulacji kontaktów społecznych i kształtowaniu procesu interakcji. Późniejsze analizy i refleksje metodologiczne pogłębiły tematykę badawczą o komunikację niewerbalną, która jest niezwykle istotnym elementem zachowań międzyludzkich, ponieważ, jak wykazały badania, aż 90% informacji przekazywanych w trakcie konwersacji czerpana jest przy udziale albo wprost z sygnałów niewerbalnych. Rozwijanie umiejętności analizowania mowy ciała jest jednym z najważniejszych zadań osób prowadzących negocjacje, mediacje, podejmujących istotne biznesowe decyzje.  Niewprawiona osoba  nie jest w stanie podołać temu zadaniu, potrafi jedynie rejestrować,  często mylne, ogólne wrażenie. Odczytywanie prawdziwych intencji adwersarza może się przydać także w trudnych życiowych sytuacjach, konfliktach, sprawach sądowych, niebezpiecznych i nieoczekiwanych przypadkach. Czytanie mowy ciała pozwala odzyskać kontrolę nad sytuacją, urealnia relację, zabezpiecza przed wykorzystaniem, zmanipulowaniem.

Stosujemy metody warsztatowe takie jak: dyskusje, pracę w podgrupach, ćwiczenia we dwójkach, case study, brainstorming.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Nauka zarządzania kontekstem, przestrzenią, czasem prowadzonych rozmów,
 • Nauka czytania emocji i prawdziwych intencji na podstawie gestów,
 • Nauka rozpoznawania prawdziwych emocji i blefu, na podstawie mikroekspresji twarzy,
 • Nauka kontrolowania własnych emocji oraz ograniczania ich ekspresji,
 • Nauka wpływania na emocje adwersarza poprzez własną postawę, gesty i ton głosu,
 • Zwiększenie świadomości wpływu dotyku na relację, także biznesową,
 • Nauka umiejętności radzenia sobie z próbami dominacji w relacjach biznesowych,
 • Wzmocnienie asertywności i pewności siebie w trakcie prowadzonych rozmów.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • negocjatorom,
 • mediatorom,
 • sprzedawcom,
 • kupcom,
 • pośrednikom,
 • osobom zajmującym eksponowane stanowiska,
 • osobom występującym publicznie,
 • prawnikom,
 • politykom,
 • detektywom,
 • przedsiębiorcom.
Cel i korzyści

I. Proksemika – zarządzanie przestrzenią:

 • Wpływ przestrzeni na efekt prowadzonych rozmów.
 • Usadowienie adwersarza i radzenie sobie z niekorzystnym kontekstem.
 • Dystans do rozmówcy, a emocje.

II. Kinezyka – prawda gestów:

 • Gestykulacja wspierająca, lub umniejszająca siłę argumentów.
 • Sygnały ciała świadczące o stresie i blefie
 • Postawa pełna pewności siebie.

III. Mikroekspresje – czytanie blefu:

 • 7 podstawowych emocji i ich wyrażanie
 • Czytanie mikroekspresji
 • Inne sygnały świadczące o blefie

IV. Haptyka – dominacja przez dotyk:

 • Perfekcyjny uścisk dłoni
 • Próby zdominowania, jak sobie z nimi radzić.
 • Asertywność  i zasada oko za oko.

 

Cel i korzyści
MARCIN ROGOWSKI

BIZNESOWE TŁO

W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify  w czołowych zachodnich korporacjach branży FMCG. Następnie stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label. Prowadził negocjacje handlowe na rynkach międzynarodowych o wartości kilkuset mln euro.   Posiada ponad dwudziestoletnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie
w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu firmą na stanowiskach prezesa zarządu. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Gazele Biznesu, Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla wybitnych przedsiębiorców. Marcin od 2010 roku wspiera doradczo zarządy średnich i dużych firm w kreowaniu i implementacji strategii sprzedażowych, zarządczych, a także szkoleniowych.

DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE

Marcin ukończył kilka najbardziej liczących się polskich i międzynarodowych szkół trenerskich. Prowadził duże projekty rozwojowe dla największych międzynarodowych i polskich korporacji, między innymi Allianz, Accor, Eurocash, Macro, Santander, Lotos. Współpracuje
z największymi  firmami szkoleniowymi w Polsce, jest autoryzowanym trenerem Corporate Coach
U (USA) i Brian Tracy International. Występuje  na najważniejszych konferencjach branżowych u boku takich ekspertów jak Brian Tracy, Robert Cialdini, Kevin Hogan, Richard Denny. Jest redaktorem naczelnym pierwszego profesjonalnego serwisu o sprzedaży w Polsce – www.biznesmusisrzedawac.pl i płodnym publicystą. Publikuje stale między innymi w miesięcznikach Forbes, Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit, HR Leaders, Personel i Zarządzanie.

Cel i korzyści

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Dzięki ćwiczeniom uczestnik poznaje swoje zasoby oraz ograniczenia w obszarze szkolenia. Otrzymuje indywidualny feedback trenera oraz planuje konkretne działania rozwojowe.

Przygotowanie:

 • Zadbaj o dobre  łącze internetowe, zwykle wystarcza to z sieci komórkowej lub domowej.
 • Przygotuj kartki, długopisy, itp.
 • Zadbaj  o wygodne i wyciszone miejsce, inaczej hałasy będą rozpraszać Ciebie i innych.
 • Zarezerwuj sobie czas niezakłócany przez rozpraszacze – szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych.
 • Sprawdź mikrofon i kamerę – pracujemy zawsze z włączonym video.
 • Wyloguj się z mediów społecznościowych, zatrzymaj odbieranie maili.
Cel i korzyści


BILET STANDARD – 490 zł netto 

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały w wersji PDF
 • Certyfikat elektroniczny

 

BILET SILVER – 590 zł netto

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały w wersji PDF
 • Certyfikat elektroniczny
 • Test kompetencyjny
 • Test osobowości

 

BILET GOLD – 690 zł netto

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały wydrukowane
 • Certyfikat wydrukowany
 • Test kompetencyjny
 • Test osobowości
 • Sesja indywidualna

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy