CONTROLLING PERSONALNY
PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH HR

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Controlling personalny to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. To doskonały system wczesnego ostrzegania przed rosnącymi kosztami pracy. Celem controllingu personalnego jest jak najefektywniejsze wykorzystanie potencjału każdego z zatrudnionych, tak aby w bezpośredni sposób mieli przełożenie na wyniki firmy. Dzięki niemu można nie tylko dokonać weryfikacji sytuacji przedsiębiorstwa w minionych miesiącach, ale również sprawnie zaplanować budżet czy chociażby inwestycje na kolejny kwartał roku.

Szkolenie ma na celu kształtowanie świadomości strategicznego znaczenia decyzji personalnych w organizacji. Dostarczenie różnorodnych narzędzi oraz informacji jak  podnosić rentowność, sprawność oraz efektywność działań w obszarze zarządzania personelem. Podczas szkolenia przećwiczone zostaną metody controllingu personalnego i mierzenia efektywności w następujących obszarach:
– efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej
– efektywność funkcji HR i jej najważniejszych procesów a oczekiwania biznesu
– współmierność kosztów do przychodów HR a wyniki biznesowe

Korzyści szkolenia:

1. Poznanie najczęściej stosowanych narzędzi, wskaźników controllingu w obszarze zarządzania personelem i ich wdrożenie.
2. Nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji personalnych i ich ocena pod kątem osiąganych wyników.
3. Doskonalenie wiedzy w zakresie strategicznego sterowania kosztami personelu, wczesnego rozpoznawania zagrożeń i podejmowania stosownych środków zaradczych i działań korygujących.
4. Analizowanie i ocenianie efektywności realizacji funkcji personalnej w organizacji.

Cel i korzyści

1.  Controlling personalny – jako system zarządzania organizacją.

• analiza strategiczna obszaru HR, powiązanie celów strategicznych biznesu z celami ZZL
• projektowanie, budżetowanie oraz ocena efektów inicjatyw strategicznych i projektów w HR
• ocena Zespołu HR – macierz kwalifikacyjno-kompetencyjna, ocena efektów pracy zespołu

2. Koszty personalne, budżetowanie, rozliczanie.

3. Strategia personalna, BSC – strategiczna karta wyników.

4. Analiza wskaźnikowa.

5. Kluczowe mierniki HR:

• udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
• współczynnik obciążenia działu HR
• współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
• wskaźnik specjalizacji

 

6. Mierniki dotyczące szkoleń i rozwoju pracowników:

• pomiar efektywności procesów szkoleniowych w organizacji
• wskaźniki ROI w zarządzaniu szkoleniami
• diagnozowanie luk kompetencyjnych i ich wycena przyrostu kompetencji
• pomiar satysfakcji pracowniczej i jej znaczenie

7. Mierniki efektywności działu HR.

8. Analizy strukturalne.

9. Analiza SWOT.

10. Audyt funkcji HR.

 

Cel i korzyści

Natalia Gulina

Od ponad 10 lat projektuje i wdraża rozwiązania usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. Jako konsultant wewnętrzny i project manager prowadziła projekty HR dla rynków wschodzących w regionie Europy Środkowej w MetLife. Ostatnie 4 lata spędziła w Bukareszcie, gdzie jako HR Business Partner wspierała lokalny oddział firmy w transformacji kultury organizacyjnej, integracji procesów HR i implementacji platform oraz narzędzi zwiększających jakość i efektywność zarządzania kapitałem ludzkim.

Jako konsultant Hay Group była częścią zespołu tworzącego największą bazę danych o wynagrodzeniach w Polsce. Odpowiadała za komunikację danych rynkowych oraz dostarczanie narzędzi diagnostycznych dla najbardziej znanych organizacji w Polsce i na świecie.
Absolwentka Uniwersytetu w Strasbourgu i Uniwersytetu SWPS. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki, umożliwiające uczestnikom szkolenia nabycie i utrwalenie nowych wiadomości. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

 

Harmonogram szkolenia:
..9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia
16:30 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

 

Cel i korzyści

TERMIN: 20 MARCA 2020R.


Courtyard by Marriott**** Katowice City Center
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 499 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwa kawowa / lunch
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy