Analiza parametrów i jakości energii elektrycznej
dla zakładów produkcyjnych

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Istotnym zagadnieniem, zarówno dla dostawcy jak i dla użytkownika energii elektrycznej jest jej jakość. W wielu przedsiębiorstwach nie docenia się negatywnego wpływu nieprawidłowej jakości zasilania. Może ona być przyczyną nieplanowanych, długich przestojów, zwiększenia kosztów energii i przedwczesnego zużycia maszyny. Dlatego też analizy jakości zasilania pozwalają ustalić niekorzystne zjawiska, które zachodzącą w sieci jednocześnie powodując awarie, błędy sterowania maszyn, uszkodzenia urządzeń/sprzętu, przyspieszone „starzenie się” elementów sieci oraz rozpoznać przyczyny dodatkowych opłat za energię elektryczną z tytułu poboru mocy biernej

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką poprawy jakości energii elektrycznej. Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej, parametrów napięcia zasilającego w sieciach elektroenergetycznych. Oprócz solidnych podstaw teoretycznych, uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę przydatną w szczególności na etapie definiowania założeń i wymagań technicznych w przedmiotowym zakresie związanych z nową inwestycją jak również doposażeniem lub modernizacją obiektu już istniejącego.

Cel i korzyści

1. Wyjaśnienie pojęcia „Jakość energii elektrycznej”. Opis parametrów elektrycznych podlegających analizie. Ekonomiczne i społeczne skutki złej jakości energii.

2. Podstawy elektrotechniczne analizy parametrów energii elektrycznej (przypomnienie podstaw elektrotechniki teoretycznej).

3. Opis sprzętu pomiarowego do badania parametrów energii elektrycznej. Rejestratory i analizatory parametrów energii elektrycznej oraz systemy pomiarowe do pomiarów “on-line” jakości energii elektrycznej.

4. Omówienie normy jakościowej PN 50160, rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Prawa Energetycznego w aspekcie zapewnienia wysokiej jakości dostarczanej zakładom energii elektrycznej.

5. Omówienie normy PN 61000-4-30 (norma metrologiczna: metody i algorytmy pomiarowe). Omówienie pozostałych norm stosowanych przy produkcji analizatorów oraz podczas pomiarów i analizy JEE.

6. Omówienie normy PN 61000-4-30 (norma metrologiczna: metody i algorytmy pomiarowe). Omówienie pozostałych norm stosowanych przy produkcji analizatorów oraz podczas pomiarów i analizy JEE.

7. Nowoczesny sprzęt metrologiczny do analizy i rejestracji energii elektrycznej (FLUKE, PSL, SONEL, DRANETZ, itp.). Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem analizatora klasy A FLUKE 435 II, PQube 2, PQube 3 oraz sprzętowego emulatora zakłóceń:
– zapady i wzrosty napięcia
– harmoniczne
– asymetria
– transienty
– migotanie oświetlenia/wahania napięcia

Ćwiczenia praktyczne:

  • badanie prądów rozruchowych
  • praca z oprogramowaniem analitycznym na przykładzie programów FLUKE PowerLog, ELEKTROTEK PQDiffractor
  • przykładowa analiza danych zapisanych w sieci zakładowej

8.Przyczyny powstawania zniekształceń parametrów energii elektrycznej.

9.Metody poprawiania jakości energii elektrycznej oraz eliminacji zakłóceń. Nowoczesny sposób projektowania instalacji elektrycznych pod kątem zapewnienia prawidłowej jakości energii elektrycznej.

10.Wpływ urządzeń energoelektronicznych na jakość energii elektrycznej (pogorszenie i korekcja parametrów JEE).

11.Przyszłość zagadnienia jakości energii elektrycznej w aspekcie prawnym i technicznym.

12.Typowe błędy popełniane podczas analizy jakości energii elektrycznej i metody ich niwelacji.

13.Nowe zjawiska pojawiające się w sieciach elektroenergetycznych (supraharmoniczne) i sprzęt do ich oceny i analizy.

14.Podsumowanie i sesja Q&A.

Cel i korzyści

Przemysław Widziewicz

Trener, właściciel firmy POLTRADE TECHNOLOGIES, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych produktów oraz usług dla energetyki, uczelni, zakładów badawczych  i  rozwojowych oraz ogólnie pojętego przemysłu. Firma wykonujemy usługi serwisowe oraz pomiarowe w zakresie diagnostyki: kabli, transformatorów, generatorów, silników elektrycznych, parametrów energii elektrycznej, lokalizacji infrastruktury podziemnej, termografii.
Ponad 18 – letnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu kamer termowizyjnych i ich wykorzystania
w przemyśle, energetyce, medycynie i budownictwie. Od ponad 18 lat zajmuje się serwisem kamer termowizyjnych w zakresie oprogramowania wewnętrznego oraz:
– dostarczaniem wysokonapięciowych systemów probierczych
– dostarczaniem wysokoprądowych systemów probierczych AC/DC (wymuszalniki)
– dostarczaniem systemów pomiarowych do oceny stanu technicznego i zarządzania ryzykiem eksploatacyjnym urządzeń elektroenergetycznych „online”
– dostarczaniem systemów do kompensacji problemów związanych z jakością energii elektrycznej
– dostarczaniem systemów pomiaru tangensa kąta stratności dielektrycznej (50 Hz i VLF 0.1Hz)
– dostarczaniem kamer termograficznych
– dostarczaniem analizatorów jakości energii elektrycznej
– dostarczaniem innych specjalistycznych sprzętów pomiarowych oraz akcesoriów pomiarowych

Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Harmonogram szkolenia:
..9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia
16:30 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Cel i korzyści

TERMIN: 22 MAJA 2020R.


Courtyard by Marriott**** Katowice City Center
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 599 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwa kawowa / lunch
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy